Notice: Undefined offset: 0 in /home/u12nsqf/www/application/commands/pages/skema.php on line 170
YOGAMUDRA - Din yogaoase i København

yoga københavn

English
Online booking
* Evt. på engelsk
Drop-ind klasser
Yoga for begyndere, kursus / drop-ind
Gravid | Fødsel | Mor & baby kursusklasser
Workshops
MINE TIMER
  Ledige pladser
  Få ledige pladser
  Fuldt booket
Vejledende tekster:
Kom godt i gang
Opret profil / log ind
Book en klasse
Check ind

Se også betingelser for:
Booking af klasser
Medlemskab
Kursusforløb
Workshops
Skema - Alle klasser
Mandag 14/12
Tirsdag 15/12
Onsdag 16/12
Torsdag 17/12
Fredag 18/12
Lørdag 19/12
Søndag 20/12
 
Booking af klasser

Forudsætning

Før du kan reservere plads på en drop-ind yogaklasse (f.eks. AstangaHathaHatha & yoganidra, IyengarPersonlig praksisViniVinyasa eller Yin), skal du købe medlemskab eller en enkelt klasse. Det gør du via priser. Allerførst skal du dog oprette profil og/eller logge ind.

Bemærk: For at melde dig til et kursus (f.eks. GravidyogaFødselsyoga for par eller Mor & baby yoga) betaler du blot for kurset og skal ikke foretage dig yderligere. Dvs. betaling = tilmelding.

Hvornår kan man melde sig til?
Du kan tilmelde dig drop-ind yogaklasser i denne uge samt de fire kommende uger. Det gør du via skema, hvor alle yogaklasser bliver vist, og hvoraf eventuelle skemaændringer vil fremgå (f.eks. i forbindelse med helligdage, ferietid, workshops osv.).

 

Elever, som har tilmeldt sig på forhånd, har fortrinsret til bookede pladser indtil 5 minutter før, klassen skal begynde. Derefter frigives evt. ubenyttede pladser til drop-ind puljen, dvs. til dem der tager chancen og møder op uden forhåndstilmelding.

Tidsfrist
Du kan gratis melde til og fra indtil 4 timer, før klassen starter. Derefter er tilmelding bindende. Hvis du udebliver, betaler du jf. nedenfor for manglende check ind.

Al afmelding sker via din yogaprofil. Det er ikke muligt at melde fra ved at sende os en email eller over telefonen.

Hvornår skal man møde op?
Har du meldt dig til en yogaklasse på forhånd, skal du checke ind senest 5 minutter før, klassen skal begynde. Ellers overføres din plads til drop-ind puljen, og du risikerer at skulle betale for udeblivelse jf. nedenfor. Med mindre, selvfølgelig, at du sikrer dig en plads fra drop-ind puljen!

Hvis du ikke har meldt dig til en yogaklasse på forhånd, kan du melde dig til ved fremmøde i yogashalaen. I så fald skal du være omklædt og klar til at checke ind 5 minutter før, klassen skal begynde, når evt. ubenyttede pladser frigives. Det er også muligt at checke ind tidligere, hvis der er ledige pladser. Alle ledige/ubenyttede pladser afsættes efter først-fremmødt-først-til-check-ind princip.

Hvis man ikke møder op og/eller ikke checker ind?
Hvis du har booket en yogaklasse på forhånd, undlader at melde fra i tide og udebliver fra undervisningen, eller hvis du deltager, men undlader at checke ind, betaler du som følger:

  • Har du klippekort eller enkelt klasse, betaler du med 1 klip, som automatisk fratrækkes dit medlemskab jf. din profilside.
  • Har du abonnement (regulær, studerende/fuldtidsledig), pålægges du en afgift på 20 DKK, som vil fremgå af din profilside, og som opkræves sammen med den kommende måneds abonnementsbetaling.
  • Har du periodekort til 30 dage eller mindre, fremrykkes slutdatoen for dit medlemskab med 1 dag, og det vil fremgå af din profilside.
  • Har du periodekort til et år, fremrykkes slutdatoen for dit medlemskab med 2 dage, og det vil fremgå af din profilside.

Vi opfordrer selvfølgelig til, at du melder fra i tide, hvis du ikke kan deltage på en yogaklasse, du har tilmeldt dig. Af hensyn til dig selv – og af hensyn til andre elever, som gerne vil overtage din plads.

Medlemskab

Betingelserne her på siden vedrører medlemskab via klippekort, abonnement og periodekort, men ikke kursusforløb eller workshops.

  • Medlemskab er personligt og kan ikke videresælges.
  • Medlemskabet begynder den dag, du køber det, og giver adgang til alle drop-ind yogaklasser.
  • Køb af medlemskab er bindende og refunderes ikke.

Klippekort 

En enkelt klasse gælder i 30 dage fra købsdatoen. Perioden på 30 dage er endelig, kan ikke sættes i bero og kan ikke forlænges.

Klippekort til 3x skal benyttes indenfor 3 mdr.; klippekort til 9x og 18x skal benyttes indenfor 6 mdr.; og klippekort til 54x skal benyttes indenfor 1 år fra købsdatoen. Perioden kan inkludere dage, hvor der er lukket i yogashalaen pga. helligdage, ferie eller workshops.

Må du springe træningen over i én uge, er du altid velkommen til at indhente i en anden uge indenfor klippekortets løbetid. Fremmøde registreres. Eventuelt ubrugte klip refunderes ikke. Men har du klip i overskud, når udløbsdatoen nærmer sig, tilbyder vi at overflytte gamle klip til nyt klippekort, forudsat at 1) du køber det nye klippekort, inden det gamle udløber, og 2) du husker at sende en mail til info@yogamudra.dk, når du har handlet, for at bede os overflytte de gamle klip. Giv os minimum 3 dages varsel, dvs. køb det nye klippekort minimum 3 dage før det gamle udløber. Handler du efter udløbsdatoen, kan du ikke længere få gamle klip overflyttet.

 

Bliver du gravid, kan dit klippekort stilles i bero én gang i op til 2 måneder med virkning fra 3 dage efter, vi modtager skriftlig besked, således at du kan hvile efter behov i 1. trimester. Kan du dokumentere længerevarende sygdom eller skade med mulighedserklæring (tidl. "lægeerklæring"), kan dit klippekort stilles i bero én gang i op til 6 måneder med virkning fra 3 dage efter, vi modtager kopi af erklæringen. Bero-perioden er bindende og kan ikke ændres undervejs. Klippekort kan ikke sættes i bero i forbindelse med andet end graviditet, længerevarende sygdom eller skade.

 

Abonnement 

Abonnement giver adgang til ubegrænset træning på månedsbasis. Medlemskabet kan begynde på alle dage i måneden og er uden binding, dvs. skulle du ønske det, kan du opsige medlemskabet igen allerede samme dag, som du har startet det (i så fald betaler du kun én gang ifm. indmeldelsen jf. nedenfor).

På dagen for indmeldelsen betaler du for:

  • Resten af måneden.
  • En måneds medlemskab forudbetalt, som først udløses, når du en dag opsiger abonnementet jf. nedenfor. I mangel af bedre ord kalder vi det "depositum", men dette "depositum" refunderes ikke. 

Vores betalingssystem oplyser automatisk den korrekte pris, når du opretter medlemskabet.

 

Herefter betaler du månedsvis forud hver den første bankdag i måneden. Abonnementet hæves automatisk fra din konto, uden at du skal foretage dig yderligere, indtil du opsiger medlemskabet.

Vi sender dig en bekræftelse/kvittering for indgået abonnement via email. Sørg for at du kan modtage emails fra info@yogamudra.dk (tjek evt. spamfilter hvis kvitteringen ikke når frem). Hver den første i måneden vil du også modtage en kvittering, når månedens medlemskab er betalt.

Vi tilbyder rabat på abonnement til fuldtids-studerende og fuldtids-ledige. I forbindelse med køb af dette abonnement skal du sende elektronisk dokumentation for, at du er berettiget til rabatten (f.eks. kopi af studiekort, dagpengekort, udtalelse fra A-kasse eller lignende) til info@yogamudra.dk. Du kan kun checke ind til 3 klasser, før vi modtager dokumentationen. Hvis vi ikke har din dokumentation, når den næste automatiske abonnementsbetaling forfalder, vil dit abonnement automatisk skifte status til regulær, og vi vil desuden opkræve differencen mellem rabat "depositum" og regulært "depositum". Derfor skal du også straks sende den elektroniske dokumentation for at undgå merbetaling, hvis du køber abonnement med rabat lige op til et månedsskifte, f.eks. den sidste dag i måneden! Vi kan til enhver tid forlange dokumentation for, at du fortsat er berettiget til rabat. Du har desuden pligt til straks at oplyse os om evt. afslutning eller drop ud af studium, indtræden på arbejdsmarkedet, osv., hvorefter du overgår til regulært abonnement ved førstkommende månedsskifte og opkræves evt. difference i "depositum".

Opsigelsesfrist ved afmelding er løbende måned plus 1 måned. Du afmelder selv dit abonnement via din profilside. Det er ikke muligt at opsige abonnement via email eller telefon. Afmeldingen kan ske frem til kl. 23:59 på den sidste dag i måneden, hvorefter opkrævningen ved det førstkommende månedsskifte automatisk annulleres. Du er fortsat medlem – og kan træne ubegrænset – indtil næstkommende månedsskifte; betalingen i denne sidste måned er det "depositum", som du betalte ved indmeldelsen.

Abonnementet kan som standard (f.eks. i forbindelse med ferie, graviditet osv.) stilles i bero i op til 3 måneder pr. kalenderår, 1, 2 eller 3 hele måneder ad gangen, gerne en 'skæv' måned (eks. 19. juli til 18. august), men aldrig en delvis måned (eks. 19. juli til 4. august; eks. 19. juli til 10. september) og med virkning fra næste dag eller senere. Abonnementet kan ikke sættes i bero med tilbagevirkende kraft. Du oplyser startdato og længde for bero via din profilside, hvorefter slutdato for bero vil fremgå. Det er ikke muligt at sætte abonnement i bero via email. Du kan ikke tilmelde dig yogaklasser, mens dit medlemskab er i bero. Har du tilmeldt dig yogaklasser, men siden sat medlemskabet i bero, annulleres dine tilmeldinger i perioden. Bero kan ikke annulleres, når perioden er påbegyndt – hvis du alligevel ønsker at tilmelde dig klasser i perioden, skal du købe et andet yogakort eller betale pr. enkelte klasse. Du kan fortsat tilmelde dig kursusforløb og workshops, mens dit medlemskab er i bero. Kan du dokumentere længerevarende sygdom eller skade med mulighedserklæring (tidl. "lægeerklæring"), kan dit abonnement stilles i bero én gang i op til 6 måneder med virkning fra 3 dage efter, vi modtager kopi af erklæringen. Opsiger du dit abonnement forud for oplyst bero-periode, annulleres denne. Mens abonnementet er sat i bero, kan det ikke opsiges.

 

Alle med et kreditkort, som accepteres i betalingssystemet, kan tegne abonnement. Husk via din yogaprofil at skifte kreditkort, hvis du skifter bank, bankkonto, får nyt betalingskort evt. fordi det gamle blev stjålet eller lignende. Du skal i så fald gennemføre en ny betaling manuelt via din profilside, for at dit abonnement kan fortsætte.

Når du foretager ændringer i dit abonnement (statusændring rabat/regulær, bero, nyt betalingskort, ophør), modtager du en bekræftelse via email.

Bemærk: Vi opbevarer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre for dit betalingskort i vores systemer.
 

Periodekort 

Periodekort giver adgang til ubegrænset træning i 1 uge eller 1 år. Perioden kan inkludere dage, hvor der er lukket i yogashalaen pga. helligdage, ferie eller workshops.

 

Periodekort kan som standard sættes i bero én gang indenfor kortets løbetid i minimum 1 uge og maksimum 30 dage med virkning fra næste dag eller senere. Kortene kan ikke sættes i bero med tilbagevirkende kraft. Du oplyser startdato og længde for bero via din profilside, hvorefter slutdato vil fremgå. Du kan ikke tilmelde dig yogaklasser, mens dit medlemskab er i bero. Har du tilmeldt dig yogaklasser, men siden sat medlemskabet i bero, annulleres dine tilmeldinger i perioden. Bero kan ikke annulleres, når perioden er påbegyndt – hvis du alligevel ønsker at tilmelde dig klasser i perioden, skal du købe et andet yogakort eller betale pr. enkelte klasse. Du kan fortsat tilmelde dig kursusforløb og workshops, mens dit medlemskab er i bero.

 

Bliver du gravid, kan dit periodekort stilles i bero én gang i op til 2 måneder med virkning fra 3 dage efter, vi modtager skriftlig besked, således at du kan hvile efter behov i 1. trimester. Kan du dokumentere længerevarende sygdom eller skade med mulighedserklæring (tidl. "lægeerklæring"), kan dit periodekort stilles i bero én gang i op til 6 måneder med virkning fra 3 dage efter, vi modtager kopi af erklæringen.

Evt. bero-periode er bindende og kan ikke ændres undervejs.

 

Lukning
Lukning af yogashalaen pga. helligdage, ferie eller workshops annonceres altid i god tid i vores kalender. Generelt holder vi antallet af lukkedage på et absolut minimum.

 

Kontakt
Meddelelser kan sendes pr. email til info@yogamudra.dk.

 

Ansvar
Træning i yogashalaen sker på eget ansvar. Lyt til dig selv og din krop, respekter dens egenart og grænser, og hav tillid til dine egne fornemmelser for rigtigt og forkert. Spørg hvis du er i tvivl – vores dygtige lærere tager altid gerne en individuel snak eller forklarer en detalje. Mærk selv efter hvor langt du kan gå i de enkelte stillinger. Vær tålmodig. Har du specifikke helbredsmæssige problemer, bør du konsultere din læge, inden du påbegynder eller genoptager træningen.

Kursusforløb

Betingelserne her på siden vedrører kursusforløb, f.eks. Gravidyoga og Mor & baby yoga, men ikke medlemskab eller workshops.

Tilmelding
Du sikrer dig en plads på et kursusforløb ved at betale kursusafgiften, dvs. uden betaling, ingen plads. Det fremgår af skema og priser, om der er ledige pladser. Skriv til os, hvis et kursusforløb er udsolgt, og du gerne vil på venteliste - se kontakt nedenfor.

Det er ikke muligt at droppe ind på enkelte klasser i et kursusforløb.

Afmelding
Betaling for kursusforløb refunderes minus administrationsgebyr på 150 DKK og evt. bankgebyrer forbundet med tilbageførslen af betaling til din konto ved skriftligt afbud, som vi modtager senest 8 dage før første mødedag. Bliver du derefter forhindret i at starte, er du velkommen til at sende en anden i dit sted, men er i så fald forpligtet til at oplyse os om navn, postadresse, emailadresse og telefonnummer på vedkommende før kursusstart. Vi kan hjælpe dig med at finde en anden deltager til din plads, såfremt der er venteliste til kursusforløbet, men ellers ikke. Når kursusforløbet er startet, kan ingen anden overtage din plads.

Kontakt
Meddelelser kan sendes pr. email til info@yogamudra.dk.

Ansvar
Træning i yogashalaen sker på eget ansvar. Lyt til dig selv og din krop, respekter dens egenart og grænser, og hav tillid til dine egne fornemmelser for rigtigt og forkert. Spørg hvis du er i tvivl – vores dygtige lærere tager altid gerne en individuel snak eller forklarer en detalje. Mærk selv efter hvor langt du kan gå i de enkelte stillinger. Vær tålmodig. Har du specifikke helbredsmæssige problemer, bør du konsultere din læge, inden du påbegynder eller genoptager træningen.

Workshops

Betingelserne her på siden vedrører workshops, men ikke medlemskab eller kursusforløb.

Tilmelding
Du sikrer dig en plads på en workshop ved at betale kursusafgiften, dvs. uden betaling, ingen plads. Det fremgår af skema og priser, om der er ledige pladser. Skriv til os, hvis en workshop er udsolgt, og du gerne vil på venteliste - se kontakt nedenfor.

Det er kun muligt at tilmelde sig på enkelte klasser eller dage i en workshop, hvis denne valgmulighed specifikt er nævnt under beskrivelsen af den enkelte workshop. Ingen drop ind.

Afmelding
Betaling for workshop refunderes minus administrationsgebyr på 10% (dog minimum 350 DKK) og evt. bankgebyrer forbundet med tilbageførslen af betaling til din konto ved skriftligt afbud, som vi modtager senest 30 dage før første workshop dag/klasse. Bliver du derefter forhindret i at starte, er du velkommen til at sende en anden i dit sted, men er i så fald forpligtet til at oplyse os om navn, postadresse, emailadresse og telefonnummer på vedkommende før workshoppens start. Vi kan hjælpe dig med at finde en anden deltager til din plads, såfremt der er venteliste til workshoppen, men ellers ikke. Når workshoppen er startet, kan ingen anden overtage din plads.

Kontakt
Meddelelser kan sendes pr. email til info@yogamudra.dk.

Ansvar
Træning i yogashalaen sker på eget ansvar. Lyt til dig selv og din krop, respekter dens egenart og grænser, og hav tillid til dine egne fornemmelser for rigtigt og forkert. Spørg hvis du er i tvivl – vores dygtige lærere tager altid gerne en individuel snak eller forklarer en detalje. Mærk selv efter hvor langt du kan gå i de enkelte stillinger. Vær tålmodig. Har du specifikke helbredsmæssige problemer, bør du konsultere din læge, inden du påbegynder eller genoptager træningen.

Kom godt i gang

Alle, som kommer til undervisning hos YOGAMUDRA, skal starte med at oprette en profil. Det kan du gøre i ro og mag hjemmefra, eller når du møder op i yogashalaen – i så fald skal du komme i ekstra god tid (>15 minutter før klassestart).

 

Profilen er dit yoga nervecenter!

 

Når du har oprettet din profil, kan du købe medlemskab til vores yogaklasser eller plads på et kursusforløb eller en workshop. Når du har købt medlemskab, fremgår medlemsperioden (for alle medlemsformer: abonnement, periodekort, klippekort) og evt. antallet af klip (kun for klippekort) af din profil, og du kan begynde at booke 'drop ind' klasser via skemaet. Tilmelding til kursusforløb eller workshops fremgår ligeledes af din profil.

 

Du kan enten gøre alle køb i ro og mag hjemmefra eller ved fremmøde i yogashalaen – husk da venligst at medbringe et gangbart betalingsmiddel og kom i ekstra god tid (>15 minutter før klassestart)!!

 

Når du møder op til undervisning, skal du checke ind online – uanset hvilken medlemsform du har. Har du klippekort, bliver der automatisk trukket et klip, og antallet af tilbageværende klip vil fremgå af din profil. Har du abonnement eller periodekort, bliver dit fremmøde ligeledes registreret, når du checker ind – til stor hjælp for os i vores planlægning af undervisningen. Hvis du har valgt en medlemsform, som kan sættes i bero, er det også via din profil, at du gør dette efter behov.

 

Vi glæder os til at se dig i yogashalaen inden længe!

Opret profil / log ind

Klikker du på Log ind i venstre spalte eller i topmenuen, kommer der en log ind boks frem. Her kan du indtaste din email adresse og dit password. Er det dit første log ind, og har du derfor endnu ingen profil og intet password, klikker du i stedet på teksten "Jeg er endnu ikke oprettet som bruger", som fører dig til en side, hvor du kan oprette din profil. Har du glemt dit password, kan du også få hjælp via log ind boksen.

 

Du skal have oprettet en profil og være logget ind for at kunne købe medlemskab til vores 'drop ind' yogaklasser eller plads på et kursusforløb eller en workshop. Du skal ligeledes være logget ind for at booke yogaklasser via skemaet.

Book en klasse

Når du har oprettet din profil og købt medlemskab, er du klar til at booke yogaklasser online – og dermed sikre dig plads på dine yndlingsklasser. I skemaet kan du se alle klasser, kurser og workshops i denne uge og i de fire kommende uger. Hver klasse er markeret med en boks med information om undervisningen: yogaform, tidspunkt, sal, lærer samt antallet af bookede pladser og pladser i alt.

 

Hvis der er ledige pladser på en klasse, kan du klikke på boksen for at booke en af dem. Du skal bekræfte, at du ønsker at booke pladsen, og herefter vil klassen fremgå af din profil, såfremt du har et gyldigt medlemskab. Hvis du ikke har flere klip på dit klippekort eller tid tilbage på medlemskabet, skal du først forny dette, før du kan booke flere klasser.

 

Medlemskab, kursusforløb og workshops køber du via Priser i topmenuen.

 

Husk desuden at afmelde bookede klasser rettidigt jf. Betingelser for booking af klasser, hvis du bliver forhindret i at deltage. Afmelding foregår via din profil.

Check ind

I yogashalaen er der en check ind skærm, hvoraf den kommende klasse vil fremgå.

 

Hvis du har booket en plads på forhånd og er mødt rettidigt til check ind jf. Betingelser for booking af klasser, vil dit navn være vist på skærmen. Du skal så blot bekræfte med et enkelt klik på dit navn, at du er mødt frem.

 

Hvis du ikke har meldt dig til klassen på forhånd, skal du klikke på "drop ind", hvorved du bliver tilmeldt, og derefter på dit navn, som nu bliver vist på skærmen. Drop ind forudsætter naturligvis profil og gyldigt medlemskab. Kom derfor i ekstra god tid!

 
Indtast venligst din mailadresse og dit password
Email
Password
 
 
Indtast venligst din mailadresse, så sender vi dit password i en email
Email